Поштовани потребно је да попуните Образац за категоризацију у складу са напоменом тј. са свим потребним потврдама иа вама надлежног националног гранског савеза и да исти у што краћем року доставите Спортском савезу Града Пожаревца.