O nama

Sportski savez grada Požarevca je samostalan, dobrovoljan, nevladin, nepolitičan i neprofitan teritorijalni sportski savez za grad Požarevac.
U Sportski savez grada Požarevca udružuju se organizcije u oblasti sporta sa teritorije grada Požarevca, u skladu  statutom.
Savez ima status nadležnog teritorijalnog sportskog saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o sportu.