Oрганизација

Спортски Савез Града Пожаревца има своје органе који се старају о функционисању савеза и то:

– Председник ССГП, господин Златан Костић (биографија и слика)
– Скупштина ССГП, коју чине овлашћени представници свих клубова и савеза – чланова ССГП (списак у прилогу)

 

– Управни Одбор ССГП, који чине:
Златан Костић – Председник

и чланови:

Иван Крстић
Лаза Ристић
Томица Стојановић
Славољуб Радосављевић
Александар Шаманц

 

На Изборној седници Скупштине ССГП, која је одржана 10.03.2017. године, поред Председника ССГП и чланова УО изабран је и генерални секретар ССГП – Драган Николић, стручни сарадник у савезу.
Спортски Савез Града Пожаревца има два лица у радном односу и то:
– Драган Николић (проф. Физичког васпитања, стручни сарадник) који обавља функцију генералног секретара
– Новица Живковић (сарадник)

На Изборној седници је такодје изабран и Надзорни одбор у чији састав улазе следећи:

– Филиповић Саша – Председник
– Богдановић Зоран
– Свиленковић Владимир

Мандат свих изабраних лица је 4 године од датума одржавања Изборне Скупштине Спортског Савеза Града Пожаревца