Контакт

ПИБ 102379600
Mатични број 17100190

Спортски савез града Пожаревца
Партизанска 1
12000 Пожаревац

Рачун.  205-196954-53

Teл 012 556727