ХИТНО И ОБАВЕЗНО

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА

Предмет: Достављање Извештаја о реализацији програма

 

Поштовани чланови Спортског Савеза Града Пожаревца,

У складу са Вашим законским обавезама (Сл.Гласник РС 12/2017, чл.29 и 36) молимо да нам до 10. јануара 2021. године доставите Извештај о реализацији програма.

Извештај о реализацији програма подразумева да по Уговору који је Ваш клуб (удружење или савез) закључио са Градом, описно прикажете реализацију програма и таксативно наведете намене за које су утрошена добијена средства, као и да дате евалуацију програма.

Извештаје доставити Спортском Савезу Града Пожаревца у писаној форми и оверене од стране овлашћеног представника до 10. јануара 2021. године у 12.00 часова.

Молимо Вас да одговорно схватите ову обавезу и да не буде кашњења јер га због законских рокова не можемо толерисати. За све информације молимо Вас да нас контактирате на телефон 066/5567272

 

СПОРТСКИ ПОЗДРАВ!

Генерални секретар ССГ Пожаревца

Драган Николић с.р.