ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. год.

У листу Реч Народа од уторка, 16.априла 2019. год. објављен је Конкурс из наслова који се односи на:

  1. Обезбедјење услова и организовање спортских кампова за развој талентованих спортиста и унапредјење квалитета стручног рада;
  2. Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста и унапређење стручног рада са њима,
  3. Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата идр.);
  4. Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини, чији је корисник Град Пожаревац и спортских објеката у својини Града Пожаревца кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

Позивамо Вас да се пријавите на конкурс.

СПОРТСКИ ПОЗДРАВ!

Формулар за пријаву