Обрасци

  1. 2020 Образац за годишње програме
  2. Годишњи објекти 2020

Поштовани чланови Спортског Савеза Града Пожаревца,

молимо Вас да у што краћем року донесете Годишње Програме Ваших клубова, спортских удружења и савеза у Спортски Савез, Партизанска 1., на обрасцима које Вам достављамо изнад.

Напомена: У разматрање неће бити узети обрасци без потврде надлежног Гранског савеза о броју регистрованих спортиста, тренера и рангу такмичења у коме се такмичите.

Такође је обавезно пријављивање у Националним евиденцијама на сајту:  http://www.rzsport.gov.rs и достављање решења за клуб/спортско удружење/савез.

СПОРТСKИ ПОЗДРАВ!

Д.Николић
ген.сек.ССГП