Појединачно регионално првенство Србија – центар кадети У15. 

Дана 26.06.2021.године у Великој Плани на Шљункари, домаћин одржаног првог коло у пецању на пловак, категорија кадети У15, био је клуб Бистро Велика Плана. Укупно је учествовало са нашег региона пет клубова и то Смуђ Пожаревац, Дунавац Костолац, Језава Смедерево, Бистро Велика Плана и Језава Мала Крсна. Такмичењу је присуствовало 17 такмичара.
Нашу Организацију спортских риболоваца „Смуђ“, Пожаревац је представљало следећих седам (7) такмичара:
1.Димитрије Петковић
2.Коста Радосављевић
3.Никола Милисављевић
4.Ђорђе Здравковић
5.Вељко Јовановић
6.Павле Крстић
7.Марко Јовановић
Након извлачења и припреме отпецано је 3 сата у такмичарском духу и фер борби, где су том приликом постигнути следећи појединачни резултати по секторима:
У сектору А2 пецао је Вук Митровски из Дунавца Костолац и упецао је укупно 565 грама, где је заузео прво (1)место у сектору.
У сектору А4 пецао је Коста Радосављевић из Смуђа Пожаревац и упецао је укупно 405 грама, где је заузео друго (2) место у сектору.
У сектору А1 пецао је Вељко Јовановић из Смуђа Пожаревац и упецао је укупно 155 грама, где је заузео треће (3) место у сектору.
У сектору Б4 пецала је Миа  Шарановић из Дунавца Костолац и упецала је укупно 670 грама, где је заузела прво (1) место у сектору.
У сектору Б10 пецао је Никола Милисављевић из Смуђа Пожаревац и упецао је укупно 325 грама, где је заузео друго (2) место у сектору.
У сектору Б9 пецао је Димитрије Маринковић из Језаве Смедерево и упецао је укупно 155 грама, где је заузео треће (3) место у сектору.
У сектору Ц15 пецао је Димитрије Петковић из Смуђа Пожаревац и упецао је укупно 540 грама, где је заузео прво (1) место у сектору.
У сектору Ц13 пецала је Ана Максић из Дунавца Костолцаи упецала је укупно 440 грама, где је заузела друго (2) место у сектору.
У сектору Ц16 пецао је Андреја  Николић из Бистро Велика Плана и упецао је укупно 395 грама, где је заузео треће (3) место у сектору.
Постигнути појединачни резултати дали су екипно клубске резултате следеће:
Прво (1) место у првом колу заузима Дунавац Костолац, друго (2) место заузима Смуђ – 1 Пожаревац, треће (3) место Смуђ – 2 Пожаревац, четврто (4) место Бистро Велика Плана, пето (5) место заузела Језава Мала Крсна и шесто (6) место заузима Језава Смедерево.