Pravdanje sredstava za Komisiju za sport

Poštovani članovi SSG Požarevca,

u prilogu maila Vam dostavljamo važna dokumenta i obavešavamo vas da je krajnji rok za dostavu revidiranih planova i dinamike isplate za 2023. godinu, PETAK 23.12.2022. god. do 10.00 časova. Planove i dinamiku dostaviti u prostorije SSGP, Partizanska 1. – U DVA PRIMERKA.

Pravdanje sredstava za Komisiju za sport takodje dostavljate na obrascima koji su vam poslati u prethodnom mailu U DVA PRIMERKA U OTVORENOJ KOVERTI do 15.01.2023.god. u 10.00 časova.

Ревидирани финансијски 2023 Predlog liste o raspodeli-Godišnji 2023 Подсетник за извештај Спорт