Predlog liste za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 6. Правилника о одобравању средстава и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на подручју Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 12/17, 26/20, 16/21, 5/22) и члана 13. Пословника о раду Комисије за спорт Града Пожаревца („Службени Гласник Града Пожаревца“, бр. 5/20 и 7/22), на седници одржаној 19. марта 2024. године, Комисија за спорт Града Пожаревца, утврђује

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ

 

Утврђује се Предлог листе за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години по јавном позиву за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години објављеном у локалном листу „Реч народа“ од 13. фебруара 2024. године и то:

 

 

Предлог листе Посебни 2024