Važno za članove Saveza

Poštovani članovi Sportskog Saveza Grada Požarevca,

Molim da svoje godišnje planove i programe za narednu godinu dostavite u SSG Požarevca do 01. jula 2021. godine na za to predvidjenim obrascima. Obrasci i prateća dokumentacija su isti kao i prethodne godine. Obavezno dostaviti uz obrazac (3 primerka): Odluku UO o usvajanju programa, Upitnik o kategorizaciji i ostalu predvidjenu dokumentaciju
U prilogu maila se nalazi obrazac.
SPORTSKI POZDRAV!

Preuzmite: