Važno!!!

Poziv klubovima koji nisu dostavili Obrazac 3. da ga dostave HITNO!,

Slike i izveštaje sa svojih takmičenja i aktivnosti mogu poslati na office@ravenvision.rs ili ssgpozarevac@gmail.com.